Sluiten

Algemene commissievergadering (i.p.v. reguliere commissievergaderingen) GEWIJZIGD EXEMPLAAR!!

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Raadszaal
Datum:
Aanvang:
19:30: uur
1.

00:00 - 00:00 uur

Opening door de voorzitter

2.

00:00 - 00:00 uur

Vaststelling agenda

3.

00:00 - 00:00 uur

Beëdiging nieuwe duo-burgerleden en fractie-assistent

4.

00:00 - 00:00 uur

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277386, email: P.Vergouwen@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

5.

00:00 - 00:00 uur

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

6.

00:00 - 00:00 uur

Besluitenlijsten van de vergaderingen van de commissies (n.b.: de leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier)

Stukken

7.

00:00 - 00:00 uur

Te behandelen voorstellen:

Stukken

8.

00:00 - 00:00 uur

Mededelingen/ingekomen post: --

9.

00:00 - 00:00 uur

Ter bespreking:

Stukken

10.

00:00 - 00:00 uur

Regionale Samenwerking

Stukken

11.

00:00 - 00:00 uur

Raadsmededelingen ter bespreking:

Stukken

12.

00:00 - 00:00 uur

Ter kennisneming:

Stukken

13.

00:00 - 00:00 uur

Stand van zaken reserves en voorzieningen en post onvoorzien

Stukken

14.

00:00 - 00:00 uur

Rondvraag

15.

00:00 - 00:00 uur

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken