Sluiten

Commissie Regionalisering d.d. 29 mei 2017

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 29 mei 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Ter bespreking

Stukken

2.

Sluiting

3.

Vaststellen agenda

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Opening

6.

Besluitenlijst

Stukken

7.

Te behandelen raadsmededeling

Stukken

8.

Rondvraag

Uitgelicht

Zoeken