Sluiten

Commissie Regionalisering d.d. 20 maart 2017 LET OP AANVANGSTIJDSTIP GEWIJZIGD!!!

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 20 maart 2017
Aanvang:
20:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst

Stukken

5.

Te behandelen raadsmededeling

Stukken

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken