Sluiten

Commissie Burger en Bestuur gecombineerde vergadering met commissie Stad en Ruimte d.d. 16 februari 2017

Orgaan:
Commissie Burger en Bestuur
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 16 februari 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Beëdiging duo-burgerleden

3.

Vaststellen agenda

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Burger en Bestuur(n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier)

Stukken

6.

Te behandelen voorstellen

Stukken

7.

Mededelingen/ingekomen post: --

8.

Ter bespreking: --

Stukken

9.

Rondvraag

Stukken

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken