Sluiten

Commissie Burger en Bestuur d.d. 24 mei 2017 AANVANGSTIJDSTIP GEWIJZIGD!!

Orgaan:
Commissie Burger en Bestuur
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 24 mei 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Burger en Bestuur(n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier)

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen

Stukken

6.

Raadsmededelingen ter bespreking

Stukken

7.

Rondvraag

Stukken

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken