Sluiten

Commissie Burger en Bestuur d.d. 17 maart 2016 GEWIJZIGD EXEMPLAAR!!

Orgaan:
Commissie Burger en Bestuur
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 17 maart 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Burger en Bestuur d.d. 18-2-2016 (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier)

Stukken

5.

Te behandelen voorstellen

Stukken

6.

Mededelingen/ingekomen post: --

7.

Raadsmededelingen ter bespreking

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken