Sluiten

Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking d.d. 24 januari 2019

Orgaan:
Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 24 januari 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Beëdiging burgerleden

3.

Vaststellen agenda

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Bestuur Veiligheid en Samenwerking (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier)

Stukken

6.

Te behandelen voorstellen

Stukken

7.

Mededelingen/ingekomen post: --

8.

Ter bespreking

Stukken

9.

Rondvraag

Stukken

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken