Sluiten

Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking d.d. 22 mei 2019. Let op: andere dag.

Orgaan:
Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 22 mei 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Beëdiging fractie-assistent

3.

Vaststellen agenda

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier)

Stukken

6.

Te behandelen voorstellen

Stukken

7.

Mededelingen/ingekomen post: --

8.

Ter bespreking:

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken