Sluiten

Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking d.d. 21 februari 2019

Orgaan:
Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 21 februari 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Beëdiging burgerlid

3.

Vaststellen agenda

4.

Presentatie Stichting Bevrijding Brabantse Wal

Behandelvoorstel

Dhr. F. de Vos, voorzitter Stichting Bevrijding Brabantse Wal, zal een presentatie geven over de komende activiteiten van de stichting en de voortgang van het onderzoek naar de mogelijke realisatie van het Bezoekerscentrum tussen de Britse en Canadese erevelden aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom.

5.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

6.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Bestuur Veiligheid en Samenwerking n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier)

Stukken

7.

Te behandelen voorstellen

Stukken

8.

Ter bespreking

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken