Sluiten

Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking d.d. 13 december 2018

Orgaan:
commissie1
Locatie:
Raadzaal, Oude Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 13 december 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier)

Stukken

5.

Beëdiging burgerlid

6.

Te behandelen voorstellen

Stukken

7.

Mededelingen/ingekomen post: --

8.

Ter bespreking:

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken