Sluiten

Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking d.d. 06 september 2018

Orgaan:
Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 06 september 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Beëdiging fractie-assistent

3.

Vaststellen agenda

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijsten van de vergaderingen van de commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking en de algemene commissievergadering

Stukken

6.

Te behandelen voorstellen

Stukken

7.

Mededelingen/ingekomen post: --

8.

Ter bespreking:

Sub-agendapunten

  1. a. Raadsmededelingen:

    Stukken
  2. b. Brieven:

    Stukken
9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken