Sluiten

Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking d.d. 30-05-2018

Orgaan:
Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 30 mei 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Mededelingen / ingekomen post

5.

Ter bespreking

Stukken

6.

Rondvraag

Stukken

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken