Sluiten

Home

Bestuurlijk Informatie Systeem

Administrator

Welkom op het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) van de gemeente Bergen op Zoom.

Het BIS is een databank waarin bestuurlijke stukken van de gemeenteraad en het college kunnen worden geraadpleegd zoals vergaderschema's, agenda's, vergaderstukken, besluitenlijsten, raads- en commissievergaderingen.

Gemeentelijke website: www.bergenopzoom.nl

Zoeken

Vergaderschema voor week 40

Week 40
Datum Titel Orgaan
02-10-2019 Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie d.d. 2 oktober 2019 Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie

Uitgelicht

Zoeken