Sluiten

Overzicht declaraties 2013

Verbiest-Hagenaars, M.

Declaratievergoedingen 2013


In de Verordening ambtelijke bijstand en ondersteuning is bepaald dat aan elke in de raad vertegenwoordigde groepering per kalenderjaar een vergoeding voor fractieondersteuning wordt toegekend, samengesteld uit:

  1. Een basisvergoeding en

  2. Een bedrag per raadslid dat namens de betreffende groepering zitting heeft in de raad.


De raad stelt de hoogte vast van de bedragen bedoeld in lid 1. De raad heeft bepaald dat vanaf 2012 aan elke fractie een basisvergoeding wordt toegekend van € 560,- per kalenderjaar en per raadslid een vergoeding van

€ 150,-.


Voor 2013 zijn de volgende vergoedingen uitbetaald.


Fractie CDA: € 1010,- ten behoeve van:

  • Vergoeding fractieassistent € 500,-

  • Teamtraining Debat


Fractie PvdA: € 800,- ten behoeve van:

  • Vergoeding fractieassistent


Fractie D66: € 900,- ten behoeve van:

  • Vergoeding fractieassistent


Uitgelicht

Zoeken