Sluiten

Presidium d.d. 9 september 2019

Orgaan:
Presidium
Locatie:
Collegekamer, Oude Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 09 september 2019
Aanvang:
17:15 uur
1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst presidium d.d. 12 augustus 2019

4.

Planning

5.

Ter bespreking

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken