Sluiten

Presidium d.d. 28 januari 2019

Orgaan:
Presidium
Locatie:
Collegekamer stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 28 januari 2019
Aanvang:
17:15 uur
1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst presidium d.d. 17 december 2018

4.

Planning:

Sub-agendapunten

  1. a. Overzicht raadsvoorstellen, raadsmededelingen en brieven ten behoeve van beeldvorming 07 februari 2019, commissies en raadsvergaderingen in februari 2019

  2. b. Overzicht bijeenkomsten

5.

Ter bespreking

Sub-agendapunten

  1. a. Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken