Sluiten

Presidium d.d. 27 mei 2019

Orgaan:
Presidium
Locatie:
Collegekamer, Oude Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 27 mei 2019
Aanvang:
17:15 uur
1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststellen agenda

3.

Verslag Presidium

4.

Besluitenlijst presidium d.d. 18 april 2019

5.

Planning

6.

Ter bespreking

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken