Sluiten

Presidium d.d. 18 april 2019

Orgaan:
Presidium
Locatie:
Collegekamer, Oude Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 18 april 2019
Aanvang:
17:15 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst presidium d.d. 11 maart 2019

4.

Planning:

Sub-agendapunten

  1. a. Overzicht raadsvoorstellen, raadsmededelingen en brieven ten behoeve van beeldvorming 09 mei 2019, commissies en raadsvergaderingen in mei 2019

  2. b. Overzicht bijeenkomsten voor de komende periode

5.

Ter bespreking

Sub-agendapunten

  1. a. Voorbereiding jaarplan 2020 Rekenkamer West-Brabant

  2. b. Proces voorbereiding behandeling jaarstukken 2018, 1e concernbericht 2019 en beleidskader

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken