Sluiten

Presidium d.d. 14 oktober 2019

Orgaan:
Presidium
Locatie:
Collegekamer, Oude Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 14 oktober 2019
Aanvang:
17:15 uur
1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststellen agenda

3.

Planning

4.

Besluitenlijst presidium d.d. 9 september 2019

5.

Ter bespreking

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken