Sluiten

Presidium d.d. 19 november 2018

Orgaan:
Presidium
Locatie:
Collegekamer stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 19 november 2018
Aanvang:
17:15 uur
1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst presidium d.d. 22 oktober 2018

4.

Planning:

Sub-agendapunten

  1. a. Overzicht raadsvoorstellen, raadsmededelingen en brieven ten behoeve van beeldvorming 29 november, commissies en raadsvergaderingen in december 2018.

  2. b. Overzicht bijeenkomsten

5.

Ter bespreking

Sub-agendapunten

  1. a. agendering eindrapport onderzoek Rekenkamer inzake duurzaamheid

  2. b. Terugblik op de beeldvormende bijeenkomst van 30 augustus 2018

  3. c. Terugblik op de behandeling en proces begroting 2019 c.a.

  4. d. Brief inzake uitbreiding woonwagenlocatie Van Heelulaan d.d. 24-10-2018

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken