Sluiten

Presidium d.d. 17 december 2018

Orgaan:
Presidium
Locatie:
Collegekamer stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 17 december 2018
Aanvang:
17:15 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst presidium d.d. 19 november 2018

4.

Planning:

Sub-agendapunten

  1. a. Overzicht raadsvoorstellen, raadsmededelingen en brieven ten behoeve van beeldvorming 10 januari 2019, commissies en raadsvergaderingen in januari 2019.

  2. b. Overzicht bijeenkomsten

5.

Ter bespreking

Sub-agendapunten

  1. a. Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (herfstbrief 2018)

  2. b. Update "voor de (d)raad ermee"

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken