Sluiten

Agenda Presidium d.d. 15 oktober 2018 is komen te vervallen en verplaatst naar 22 oktober

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Collegekamer Oude Stadhuis, Grote Markt 1, Bergen op Zoom
Datum:
maandag 15 oktober 2018
Aanvang:
17:15 uur
1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst Presidium d.d. 13 augustus 2018

4.

Planning:

Sub-agendapunten

  1. a. Overzicht raadsvoorstellen, raadsmededelingen en brieven ten behoeve van beeldvorming 20 september, commissies en raadsvergaderingen in oktober 2018.

  2. b. Overzicht bijeenkomsten

  3. c. (voorlopige) raadsplanning 2019

5.

Ter bespreking:

Sub-agendapunten

  1. a. Onderzoek de Schelp; aanpak en bemensing stuurgroep

6.

Stukken ter Kennisneming:

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken