Sluiten

Agenda Presidium d.d. 10 september 2018

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Grote Markt 1, Bergen op Zoom
Datum:
maandag 10 september 2018
Aanvang:
17:15 uur
1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst Presidium d.d. 13 augustus 2018

4.

Planning:

Sub-agendapunten

  1. a. Overzicht raadsvoorstellen, raadsmededelingen en brieven ten behoeve van beeldvorming 20 september, commissies en raadsvergaderingen in oktober 2018.

  2. b. Overzicht bijeenkomsten

  3. c. (voorlopige) raadsplanning 2019

5.

Ter bespreking:

Sub-agendapunten

  1. a. Onderzoek de Schelp; aanpak en bemensing stuurgroep

6.

Stukken ter Kennisneming:

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken