Sluiten

M06 006 Inzet vrijwilligers

Vertrouwelijk

Documentsoort:
Motie

het college op om : • in beeld te brengen welke financiële, arbeidsrechtelijke, arbo-technische en juridische en verzekeringstechnische aspecten dienen te worden aangemerkt als criteria voor een volwaardig beleid rondom inzet van vrijwilligers binnen de gemeentelijke organisatie. • op basis daarvan de raad een voorstel aan te bieden voor een verordening die het uitgangspunt en kader moet zijn voor het vrijwilligersbeleid binnen het gemeentelijk apparaat • dit voorstel aan de Raad aan te bieden binnen een termijn van drie maanden

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden..

M06 006 Inzet vrijwilligers 14 september 2011, pdf, 53kB

Uitgelicht

Zoeken