Sluiten

Raadsvergadering d.d. 30 januari 2020

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 30 januari 2020
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Ingekomen post

Stukken

3.

Vaststellen agenda

4.

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Stukken

5.

A-stukken

Stukken

6.

B-stukken

Stukken

7.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Stukken

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken