Sluiten

Raadsvergadering d.d. 31 januari 2019

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 31 januari 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst van de gemeenteraad (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

4.

Algemeen

Stukken

5.

A-stukken

Stukken

6.

B-stukken

Stukken

7.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Stukken

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken