Sluiten

Raadsvergadering d.d. 23 oktober 2019

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 23 oktober 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Ter bespreking

Stukken

4.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken