Sluiten

Raadsvergadering d.d. 12 september 2019

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 12 september 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Ingekomen post

Stukken

3.

Beëdiging raadslid

4.

Vaststellen agenda

5.

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 04-07-2019

Stukken

6.

Algemeen

Stukken

7.

A-stukken

Stukken

8.

B-stukken

Stukken

9.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken