Sluiten

Raadsvergadering d.d. 10 oktober 2019

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 10 oktober 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst van de gemeenteraad (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissie-griffier).

Stukken

4.

Algemeen

Stukken

5.

Ter bespreking

Stukken

6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken