Sluiten

Raadsvergadering d.d. 25 januari 2018

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 25 januari 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst

Stukken

4.

Algemeen

Stukken

5.

A-stukken

Stukken

6.

B-stukken

Stukken

7.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Stukken

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken