Sluiten

Raadsvergadering d.d. 23 augustus 2018

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 23 augustus 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Te behandelen voorstel

Stukken

4.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken