Sluiten

Raadsvergadering d.d. 17 mei 2018

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 17 mei 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Ingekomen brief van GBWP, VVD, CDA en GroenLinks d.d. 11 mei 2018 inzake uitkomst college onderhandelingen

Stukken

4.

Benoeming wethouders

Stukken

5.

Beëdiging wethouders

6.

Beëdiging nieuwe raadsleden

7.

Algemeen

Stukken

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken