Sluiten

Raadsvergadering d.d. 23 februari 2017

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 23 februari 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Ingekomen post

Stukken

3.

Beëdiging raadslid

4.

Vaststellen agenda

5.

Besluitenlijst

Stukken

6.

Algemeen

Stukken

7.

A-stukken

Stukken

8.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Stukken

9.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken