Sluiten

Raadsvergadering d.d. 24 maart 2016

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 24 maart 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Ingekomen post

Stukken

3.

Beëdiging raadslid

4.

Vaststellen agenda

5.

Besluitenlijst

Stukken

6.

Algemeen

Stukken

7.

A-stukken

Stukken

8.

B-stukken

Stukken

9.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Stukken

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken