Sluiten

Raadsvergadering d.d. 29 januari 2015

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 te Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 29 januari 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Ingekomen post:

Stukken

3.

Beëdiging raadslid

4.

Vaststellen agenda

5.

Besluitenlijst

Stukken

6.

A-stukken

Stukken

7.

B-stukken

Stukken

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken