Sluiten

Raadsvergadering d.d. 22 oktober 2015

Orgaan:
Raadsvergadering
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 22 oktober 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Stukken

4.

A-stukken

Stukken

5.

B-stukken

Stukken

6.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Stukken

7.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken