Sluiten

Raadsvergadering d.d. 24 april 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 te Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 24 april 2014
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Ingekomen brief van GBWP, Lijst Linssen, VVD en D66 d.d. 15 april 2014 inzake uitkomsten coalitieonderhandelingen

Stukken

4.

Benoeming wethouders

Stukken

5.

Beëdiging wethouders

6.

Beëdiging nieuwe raadsleden

7.

Algemeen

Stukken

8.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken