Sluiten

Raadsvergadering

Orgaan:
commissie
Locatie:
raadszaal
Datum:
Aanvang:
19:00: uur
1.

00:00 - 00:00 uur

Opening

2.

00:00 - 00:00 uur

Vaststelling agenda

3.

00:00 - 00:00 uur

Notulen

Stukken

4.

00:00 - 00:00 uur

Besluitenlijst

Stukken

5.

00:00 - 00:00 uur

A-stukken

Stukken

6.

00:00 - 00:00 uur

B-stukken

Stukken

7.

00:00 - 00:00 uur

Ter bespreking:

Stukken

8.

00:00 - 00:00 uur

Ter kennisneming:

Stukken

9.

00:00 - 00:00 uur

Motie vreemd aan de orde van de dag

Stukken

10.

00:00 - 00:00 uur

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken