Sluiten

GEWIJZIGDE AGENDA raadsvergadering

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadszaal
Datum:
Aanvang:
19:00: uur
1.

00:00 - 00:00 uur

Opening

2.

00:00 - 00:00 uur

Vaststelling agenda

3.

00:00 - 00:00 uur

Ingekomen post

Stukken

4.

00:00 - 00:00 uur

Notulen

Stukken

5.

00:00 - 00:00 uur

Besluitenlijst

Stukken

6.

00:00 - 00:00 uur

Algemeen

Stukken

7.

00:00 - 00:00 uur

A-stukken

Stukken

8.

00:00 - 00:00 uur

B-stukken

Stukken

9.

00:00 - 00:00 uur

Ter bespreking

Stukken

10.

00:00 - 00:00 uur

Niet op de agenda geplaatste voorstellen geen

11.

00:00 - 00:00 uur

Ter kennisneming:

Stukken

12.

00:00 - 00:00 uur

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken