Sluiten

Verordeningen en regelingen

Evertse, J.C.

De gemeente Bergen op Zoom heeft haar lokale regelgeving toegankelijk gemaakt. Het gaat dan om regelingen waaruit voor burgers, bedrijven en instellingen rechten en verplichtingen voortvloeien, zoals verordeningen.

De regelingen staan op de website van Overheid.nl. Daar is de regelgeving van de gemeente Bergen op Zoom doorzoekbaar en kan onderling vergeleken worden. De regelingen zijn "geconsolideerd". Dat wil zeggen dat iedere latere wijziging is verwerkt in de oorspronkelijke tekst, zodat voor de lezer een nieuwe complete en doorlopende tekst ontstaat".

U kunt de regelingenbank van Bergen op Zoom via de zoekfunctie van Overheid.nl raadplegen.

Uitgelicht

Zoeken