Sluiten

28-07-2016 Minder openbare besluitenlijsten

Splinter, F. (Fabiola)

Vanwege het zomerreces kan het de komende weken voorkomen, dat er geen openbare besluitenlijst zal verschijnen. Een en ander is afhankelijk van het noodzakelijk quorum bij de collegevergaderingen. Alleen vastgestelde lijsten worden namelijk gepubliceerd.

 

Uitgelicht

Zoeken