Sluiten

Openbare Besluitenlijst 21 februari 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Aansturing Veilig Thuis West-Brabant 2017

Het college heeft ingestemd met de vorming van een Stuurgroep voor Veilig Thuis West-Brabant. De looptijd van de huidige dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis West-Brabant wordt met één jaar, tot 31-12-2017, verlengd. Het jaar 2017 zal worden gebruikt om een voorstel uit te werken voor 2018 en verder.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Besluitvormingsprocedures hondensportcentrum Dogs in Touch

Het college heeft op basis van de ontvangen second opinion besloten de initiatiefnemers in de gelegenheid te stellen de door hen ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een hondensportcentrum aan ’t Laag 2 aan te passen.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Brief aan minister van Infrastructuur en Milieu – afronden A4

Het college heeft besloten samen met de gemeenten Steenbergen en Moerdijk een brief te sturen aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de geluidsoverlast en verkeersdoorstroming op de A4.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Aanpassing grote zaal Wittenhorst

Het college laat in beeld brengen op welke wijze zaal 1 van de Wittenhorst (de grote zaal) kan worden hersteld. Het plan is erop gericht deze zaal zo spoedig mogelijk weer in gebruik te laten nemen en ook voor andere doeleinden, zoals bewegingsonderwijs voor scholen, geschikt te maken.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Bouwplannen voor de centrale huisvesting van de bouwclubs en Stichting Vastenavend

Het college vraagt de raad via een gevoelenspeilende raadsmededeling om reactie op de bouwplannen voor de huisvesting van de Bergse bouwclubs en de Stichting Vastenavend.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Voortgang bestemmingsplan De Linie

Het college informeert de gemeenteraad schriftelijk over de voortgang van het bestemmingsplan De Linie.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Benoeming nieuwe leden algemene kamer adviescommissie bezwaarschriften

Het college heeft besloten om drie nieuwe leden van de algemene kamer voor de bezwaarschriften te benoemen. Het gaat om mevrouw mr. A.J.A. de Bie, mevrouw mr. I.J.M. Rietbergen-Houbiers en de heer mr. S. El Hankouri.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

 

Uitgelicht

Zoeken