Sluiten

Openbare Besluitenlijst 1 maart 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Besluit op bezwaarschrift

Het college heeft naar aanleiding van een bezwaarschrift tegen een invorderingsbesluit besloten om het in te vorderen bedrag aan te passen en het bezwaar voor het overige ongegrond te verklaren. Vanwege verjaring van twee dwangsommen is het in te vorderen bedrag vastgesteld op € 7500,- in plaats van € 12.500,-.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Arbeidsvoorwaardenregeling

Het college heeft ingestemd met het aanpassen van een hoofdstuk in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Bergen op Zoom naar aanleiding van landelijke wijzigingen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Lid en plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GR West-Brabants Archief

Het college heeft besloten wethouder A.J.M. Coppens aan te wijzen als lid en wethouder A.G.J. van der Weegen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen 

Ontwerpbesluit aanwijzing panden tot gemeentelijk monument

Het college heeft een ontwerpbesluit genomen waarbij de volgende panden zijn aangewezen als potentieel gemeentelijk monument:
Finanestraat 5 (boerderijcomplex), Fianestraat 15 (woonhuis), Heimolen 17 (boerderijcomplex), Meeussenstraat 17 (hotelschool), Noordsingel 57 (school), Rembrandtstraat 71 (klooster) en Rijtuigweg en omgeving (vestingwerken).
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

VNG-ledenbrief over accountantscontrole Sociaal Domein

Naar aanleiding van de brief van de VNG inzake de verantwoording Sociaal Domein 2015 heeft het college besloten aan te sluiten bij het advies van de VNG. Dit houdt in dat prioriteit wordt gegeven aan het inregelen van de beheersorganisatie ten bate van de controle 2016 en 2017 en de administratieve lasten voor 2015 zoveel mogelijk te beperken.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen 

Actieplan Biobased Economy Bergen op Zoom

Het college van B&W heeft kennis genomen van het Actieplan Biobased Economy gemeente Bergen op Zoom. Het geeft periodiek inzicht in de uitvoering van het Actieplan Biobased Economy, verdeeld over de pijlers Green Chemistry Campus/Biobased bedrijvigheid, Onderwijs, Gebiedsontwikkeling, Creative Biobased en Gemeentelijke bedrijfsvoering.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Uitgelicht

Zoeken