Sluiten

Openbare Besluitenlijst 15 maart 2016

Splinter, F. (Fabiola)


Toezicht brandveiligheid in de zorg

Het college heeft ingestemd met het controleplan brandveiligheid in de zorg en kennis genomen van het jaarverslag 2015.  De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de brandveiligheid in zorginstellingen, zoals kinderopvang, basisscholen, ouderenzorg en ziekenhuizen. Hiervoor is een procesmatige aanpak opgesteld, waarin onder meer beschreven staat hoe de verschillende disciplines hierin samenwerken. Door dit plan is het voor zorginstellingen duidelijk wat er wanneer wordt gecontroleerd, hoe de controles plaatsvinden en waarop er wordt gecontroleerd.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Patrick van der Velden 

Visie op samenwerking

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de visie op samenwerking en de daarin geformuleerde uitgangspunten voor regionale samenwerking.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ad Coppens  
 

Uitgelicht

Zoeken