Sluiten

Openbare Besluitenlijst 8 augustus 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Uitbreiding woning Julianastraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om, in afwijking van het bestemmingsplan, mee te werken aan het vergroten van een woning aan de Julianastraat in Halsteren.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Bezwaarschrift subsidie verslavingszorg 2016

Het college heeft op basis van het advies van de bezwaarschriftencommissie besloten om het bezwaarschrift van Novadic Kentron tegen de subsidie verslavingszorg 2016 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Inkoopstrategie 2017 Jeugdzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd en werkt hierin samen met 8 omliggende gemeenten in de regio West-Brabant West. Burgemeester en wethouders hebben de inkoopstrategie 2017 en verder vastgesteld. Hierin staan de kaders die worden gehanteerd bij voor de inkoop van de zorg voor 2017 bij de jeugdhulpaanbieders. Naar verwachting wordt het gewenste onderhandelingsresultaat in het najaar van 2016 bereikt en kunnen dan de contracten worden ondertekend.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Extra capaciteit medische zorg dak- en thuislozen

Het college heeft besloten om vanuit haar taak als centrumgemeente voor maatschappelijke opvang extra capaciteit in te kopen bij de GGD voor het verlenen van medische zorg aan dak- en thuislozen. Het gaat om daklozen uit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. 
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Verzoeken planschade

B&W hebben besloten om de verzoeken tot tegemoetkoming in planschade wegens een planologische wijziging van twee panden aan de Auvergnestraat en de Kloosterstraat af te wijzen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

11e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad, Hof van Asselbergs

Het college van B&W heeft het 11e wijzigingsplan Binnenstad, Hof van Asselbergs, vastgesteld. Dit wijzigingsplan maakt de bouw van 79 woningen en bijbehorende parkeervoorzieningen mogelijk op het voormalige Veoliaterrein. Er is een zienswijze ingediend, maar die heeft niet geleid tot aanpassing. Het plan wordt op de gebruikelijke manier ter inzage gelegd. 
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Monitor Grote Projecten

Het college heeft de monitor Grote Projecten over het eerste half jaar van 2016 vastgesteld en aangeboden aan de auditcommissie.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Uitgelicht

Zoeken