Sluiten

Openbare Besluitenlijst 2 augustus 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Uitbreiding formatie Publieksdiensten  

Het college heeft ingestemd met een uitbreiding van het team publieksdiensten met 3 fte. Dit is nodig om alle aanvragen voor reisdocumenten en DigiD van Nederlanders die in het buitenland wonen, tijdig te kunnen verwerken. 
In 2012 is de gemeente Bergen op Zoom door de ministeries van BiZa en BuZa aangewezen om aanvragen voor reisdocumenten van Nederlanders die in het buitenland wonen, af te handelen. Sinds de sluiting van de consulaten in Antwerpen en Brussel eind 2015, is het aantal aanvragen meer dan verdubbeld, waardoor een wachttijd van circa 8 weken is ontstaan. Sinds twee maanden is Bergen op Zoom als enige gemeente in Zuid-Nederland ook belast met het uitgeven van DigiD aan Nederlanders in het buitenland. Hiervoor geldt momenteel een wachttijd van vier weken. 
Met de personele uitbreiding wil de gemeente de wachttijd fors terugdringen. Het streven is om vanaf oktober iedere dag twee spreekkamers te bemensen voor het behandelen van deze aanvragen. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de stad te promoten: iedere klant ontvangt een voucher van de VVV.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Streekindeling lokale omroep

Het college heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde streekindeling voor de lokale omroep door de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLOP). In dit voorstel maakt de gemeente Bergen op Zoom samen met de gemeenten Roosendaal, Woensdrecht en Tholen deel uit van streek 53: ZuidWest.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks                                               

Nieuwe verkiezingsborden

B en W hebben ingestemd met de huur van tien nieuwe verkiezingsborden voor de komende verkiezingen (2017 tot en met 2019). Het gaat om voorbedrukte borden, zodat er geen posters meer hoeven worden geplakt. Het aantal plaatsen waar deze borden komen te staan, gaat van 17 naar 10 omdat de borden beter zichtbaar zijn, overal kunnen staan en dus meer opvallen.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

 

Uitgelicht

Zoeken