Sluiten

Openbare Besluitenlijst 6 oktober 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Ongegrondverklaring bezwaarschrift Bergse Plantenmarkt

Het college heeft een bezwaarschrift van de Bergse Plantenmarkt tegen een besluit van het college ongegrond verklaard. De eigenaren van de Bergse Plantenmarkt aan de Bongaertsweg hadden een last onder dwangsom opgelegd gekregen om binnen 8 weken hun detailhandelsactiviteiten te staken, omdat die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Tegen dat besluit hadden de eigenaren een bezwaarschrift ingediend.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens                    

Verzoek om ontslag bij NV REWIN

Vanwege het verleende ontslag aan de heer A.J.F.M. Linssen als wethouder van de gemeente Bergen op Zoom verzoekt het college van B&W aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de NV REWIN, de heer Linssen als commissaris van de Raad van Commissarissen van REWIN, te ontslaan. Een voordracht voor een nieuwe commissaris volgt.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden Halsterseweg

Het college heeft stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld voor het pand Halsterseweg 181. Er is een principeverzoek ingediend voor het vergroten van het pand dat een gemeentelijk monument is. Het verzoek is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Noordgeest’ waarin het perceel een ‘Woonbestemming’ heeft. In principe wordt medewerking verleend aan het plan via het volgen van een afwijkingsprocedure.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Uitgelicht

Zoeken