Sluiten

Openbare Besluitenlijst 24 maart 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Ongegrondverklaring bezwaarschrift Fianestraat

Het college heeft een bezwaarschrift ongegrond verklaard dat gericht was tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek bij een veehouderij aan de Fianestraat. Het oorspronkelijke besluit zal in stand worden gelaten.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens                                                     

De West Brabantse Waterlinie, een waardenvol landschap

Het college van B&W heeft besloten om aan de raad krediet te vragen voor de investeringen die nodig zijn voor het gebied De Waterlinie.

De provincie heeft in juli 2014 besloten subsidie toe te kennen aan de Waterlinie in het kader van Landschap van Allure. De projectkosten van de Waterlinie zijn vastgesteld op € 17,4 miljoen waarvan € 7,8 miljoen subsidie en € 9,6 miljoen aan eigen financiering. De gemeente Bergen op Zoom investeert € 7,3 miljoen.

De Brabantse Wal is één van de 3 landschappen, naast Het Groene Woud en Maashorst, waarin de provincie Noord-Brabant de komende jaren investeert via een subsidieregeling ‘Landschappen van Allure’. Met deze subsidieregeling wil de provincie de komende jaren een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van drie hoogwaardige landschappen. Deze zijn van groot belang voor een goed leefklimaat, oftewel een goede woon-, werk- en recreatieve omgeving. Deze projecten worden gefinancierd door zowel gemeenten, het bedrijfsleven en verenigingen. Voor de Brabantse Wal werden de robuuste projecten de Zoom en Waterlinie positief beoordeeld en werd een subsidie beschikt van ruim € 18 miljoen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Uitgelicht

Zoeken