Sluiten

Openbare Besluitenlijst 14 oktober 2014

Splinter, F.

Verhuur Slingerweg 5         

Het college heeft ingestemd met de tijdelijke verhuur van het pand Slingerweg 5 aan het bedrijf Forever 21. Het pand zal vanaf 1 november 2014 worden verhuurd. Aan het pand zijn de nodige aanpassingen verricht in het kader van de brandveiligheid. De gemeenteraad is hierover per brief geïnformeerd.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden, Ton Linssen en Ad Coppens      

Terrasvoorzieningen Boulevard

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor de legalisatie van een terrasvoorziening die hoort bij de horecavoorziening ’t Strandhuys aan de Boulevard en de realisatie van een terrasvoorziening bij de nog in te vullen horecakavel aan de Boulevard 75.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen                                                                

Geluidsisolatie van 7 woningen

Het college heeft besloten tot het aanbrengen van geluidsisolatie als gevolg van het Tracébesluit A4 Dinteloord-Bergen op Zoom voor de woningen Laageinde 14, Langemetenweg 6, Steenbergseweg 97, 101, 103 en 103a.
De eigenaren van deze woningen worden schriftelijk geïnformeerd.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden     

Verkoop Noordgeest 7

Het college heeft besloten het pand aan Noordgeest 7 te verkopen ten behoeve van de vestiging van een kapsalon. Het pand is jarenlang in gebruik geweest als onderkomen van peuterspeelzaal Klein Duimpje.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Arjan van der Weegen                                                    

Handboek digitale vervanging

Op basis van het Handboek digitale vervanging wordt vanaf 1 januari 2014 digitale vervanging toegepast voor papieren archiefbescheiden. Door de invoering van de elektronische handtekening en het optimaliseren van een aantal processtappen is het Handboek digitale vervanging aangepast.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens                          

Convenant met VGZ

Het college heeft ingestemd met het ondertekenen van het convenant Brabantse Walgemeenten en zorgverzekeraar VGZ en heeft besloten hiertoe wethouder Kammeijer te machtigen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks         

Raadsbrief

Het college beantwoordt een brief van de BSD over bezoldiging van topinkomens. 
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter
Antwoord op brief van de BSD over bezoldiging van topinkomens

Uitgelicht

Zoeken