Sluiten

Openbare Besluitenlijst 15 april 2014

Splinter, F.

Uitstel bouwplicht

Het college verleent aan Noordland Vastgoed B.V. uitstel van de verplichting om de omgevingsvergunning aan te vragen (in het kader van de bouwplicht) op het industrieterrein Noordland.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Doorontwikkeltraject Parkeerbeheer

Het college heeft kennis genomen van de projectopdracht voor het doorontwikkeltraject Parkeerbeheer Bergen op Zoom. 10 jaar geleden heeft de gemeente Bergen op Zoom het parkeerbeheer ondergebracht bij een apart BV. Op basis daarvan vindt nu een evaluatie plaats.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Besluit op basis van Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Het college heeft besloten ter beantwoording van een verzoek van een inwoner van Bergen op Zoom alle relevante informatie die binnen de gemeente aanwezig is tussen de gemeente en de Ondernemersvereniging Sterck, Stichting Bizone en de Stichting Activiteiten Bergen op Zoom in de periode van 1 januari 201 tot nu toe te verstrekken.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Hangplaats dak- en thuislozen

Het college heeft besloten om in te stemmen met het creëren van een hangplaats voor dak- en thuislozen in de spoorzone, ter hoogte van het politiebureau. Dit besluit komt voort uit een onderzoek dat in het eerste kwartaal van 2014 gedaan is. De genoemde plaats is het alternatief voor de huidige locatie rondom het Juvenaat. Hier wordt door omwonenden en ondernemers veel overlast ervaren. Het betreft een pilot van een jaar die eind 2014 geëvalueerd wordt.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Arjan van der Weegen   

Projectopdracht Aanpak woonwagenlocaties

Het college heeft een projectopdracht vastgesteld voor de woonwagenlocaties. Doel is het opstellen van een notitie woonwagenbeleid en het onderzoeken van de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal woonwagenlocaties of standplaatsen.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen  

Verzoek tot uitbreiding oproepen tot gebed door Ulu Moskee   

Het college verzoekt het bestuur van de Ulu Moskee niet over te gaan tot de oproep tot gebed op de zondagmiddagen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens   

Raadsbrief   

Het college beantwoordt een brief van de fractie van Lijst Linssen over de status van het Gehuchtenplan. 
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen
Antwoord op brief van de fractie van Lijst Linssen over de status van het Gehuchtenplan

Uitgelicht

Zoeken